bg

Study Tour – wyprawa Usługodawców w ramach Projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny 24. – 27. Kwietnia 2013

W ramach Study tour obejrzeliśmy łącznie 20 obiektów i miejscowości turystycznych - porty, przystanie kajakowe i wędkarskie, pola biwakowe, gospodarstwo agroturystyczne, parki krajobrazowe, ośrodki sportu i rekreacji, inwestycje infrastrukturalne w trakcie realizacji (Gryfino, Karlino), scieżki rowerowe,  spotykaliśmy się z przedstawicielami samorządów lokalnych – burmistrzami oraz NGO, lokalnymi Aktorami – usługodawcami, zarządcami obszarów chronionych oraz obiektów sportowych..  

Odwiedziliśmy Marlow, Nehringen, Loitz, Klempenow / Breest,  Anklam,  Eggesin, Gryfino, Płoty, Gryfice, Mrzeżyno, Trzebiatów, Karlino, Rosnowo, Połczyn-Zdrój, Bronowo, Zdroje, Wola Góra (wieża widokowa) Drawno, Barnimie, Bogdankę, Zatom

Standard oferowanych usług był zróżnicowany – takie było założenie organizatorów. Pomorski Krajobraz rzeczny reprezentowały rzeki: Recknitz, Trebel, Tollense, Peene (Piana), Randow, Uecker, Zalew Szczeciński, Odra, Tywa, Rega, Parsęta, Radew, źródła rzeki Drawy - Zdroje Rezerwat 5 jezior, źródła rzeki Rega - Imienko , Drawa, Korytnica.

Tematami rozmów były inwestycje infrastrukturalne, możliwość współpracy gospodarczej, sposób prowadzenia inwestycji, oznakowanie obiektów turystycznych, organizacja wspólnych dziań, modele współpracy publiczno-prywatnej, wspólna historia regionu, mikroklaster turystycznych oparty o hotel (Hotel „Polanin“ w Połczynie-Zdroju) i zasady współpracy z lokalnymi usługodawcami. 

Wnioski jakie płyną z tego spotkania są następujace: należy kontynuować Projekt Pomorski Krajobraz Rzeczny, rzeki okazały się naturalnymi korytarzami turystycznycmi wzdłuż których koncentruje się znaczna część ofert turystycznych i tam ma miejsce współpraca uługodawców (rzeka Peene – model do powtórzenia w Polsce), istnieje potrzeba wymiany informacji gospodarczej (usługi, zaopatrzenie w sprzęt), powinniśmy „odkrywać“  wspólnie transgraniczny obszar PKR (np. Vogel Park w Marlow – produkt zupełnie nieznany w Polsce), do projektu należy właczyć informację o Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim.

Wojciech Hawryszuk