bg

Podstawowe zasady kodeksu ochrony Pomorskiego Krajobrazu Rzecznego i bogactwa jego gatunków i zwierząt.

1. Obszary wrażliwe
Unikaj wpływania w szuwary, zarośla trzcinowe, nadbrzeżne rośliny drzewiaste, a przede wszystkim w strefy przybrzeżne porośnięte gęstą i bujną roślinnością. Unikaj ponadto płycizn, zarośniętych brzegów, jak również ławic piaskowych, żwirowych i bagiennych (to miejsce odpoczynku i żerowania ptaków). Unikaj płytkich wód (obszarów tarła), a szczególnie tych z roślinami wodnymi.

2. Zachowaj odstęp
Zachowaj odstęp od zwierząt i możliwych miejsc ich lęgu wzgl. siedlisk, zwłaszcza w głównym okresie lęgowym, t.j. od kwietnia do czerwca. Nie płyń blisko poszarpanych, grożących osunięciem się brzegów oraz porośniętych gęstą i bujną roślinnością. Omijaj nadbrzeżne drzewa i krzewy sięgające wody, jak również szuwary i zarośla trzcinowe.

3. Rezerwaty przyrody
W rezerwatach przyrody koniecznie przestrzegaj obowiązujących przepisów. Często uprawianie sportów wodnych jest tam zakazane przez cały rok wzgl. zabronione co najmniej tymczasowo lub możliwe jest tylko pod pewnymi warunkami. Nie obozuj na dziko i nie rozpalaj ognisk poza oficjalnie wyznaczonymi do tego celu miejscami biwakowymi i noclegowymi.

4. Mokradła
Podczas uprawiania sportów wodnych na obszarach wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu, miej szczególny wzgląd na przyrodę. Te obszary stanowią siedliska życia rzadko występujących gatunków zwierząt i roślin, dlatego są one szczególnie godne ochrony.

5. Start, cumowanie i przemieszczanie
W celu ochrony naturalnych skarp unikaj używania ich jako „przystani startowych” do odbijania oraz niepotrzebnego wysiadania i mocnego odpychnia od dna wiosłami. Wsiadaj i wysiadaj tylko w wodzie. Cumuj wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.

6. Pływanie
Aby nie zakłócać i nie szkodzić faunie i florze wodnej, płyń z prądem i przede wszystkim najgłębszym odcinkiem drogi wodnej. Pływanie podczas zmierzchu (tzn. ok. 1 godz. przed i ok. 1 godz. po zachodzie słońca) dozwolone jest przy przestrzeganiu przepisów dotyczących ustawowo obowiązującego oświetlenia. Unikaj pływania przy niskich stanach wody.

7. Siedliska naturalne
Nie zbliżaj się, także od strony lądu do zarośli trzcinowych i gęstej roślinności przybrzeżnej, abyś nie wkraczał w obszary siedlisk ptaków, ryb, małych zwierząt oraz roślin i nie zagrażał im.

8. Obserwacja
Obserwuj i fotografuj zwierzęta z odłegłości.

9. Czysta woda
Utrzymuj wodę w czystości. Nie wyrzucaj odpadów do wody, zwłaszcza zawartości toalety chemicznej. Te odpady oraz przepracowane oleje należy oddać do istniejących punktów zbiórki w portach. W porcie korzystaj wyłącznie z lądowych urządzeń sanitarnych. Usuwaj śmieci do pojemników zbiorczych umieszczonych w oficjalnych miejscach cumowania. Nie pozostawiaj niepotrzebnie włączonego silnika łodzi podczas postoju, aby nie obciążać dodatkowo środowiska hałasem i emisją spalin.

10. Informacja
Przed wypłynięciem dowiedz się jakie przepisy i zalecenia obowiązują na trasie Twojej wycieczki. Przekaż wiedzę o zasadach postępowania wobec środowiska naturalnego młodzieży oraz niezrzeszonym wodniakom. Reaguj na wszelkie niewłaściwe zachowania na obszarach przyrodniczych.