bg

Przygoda w bezgranicznej przestrzeni

Łączone transgraniczne trasy rowerowo-kajakowe prowadzą drogami wodnymi i lądowymi przez przyrodnicze bogactwo Pomorskiego Krajobrazu Rzecznego!

Płynąc przez Pomorze Przednie rzekami Recknitz, Trebel, Ryck, Peene, Peenestrom, Tollense, Uecker, oraz wodami zalewu Greifswalder Bodden i Zalewu Szczecińskiego przemierzamy tereny o bardzo urokliwych krajobrazach. Również Pomorze Zachodnie z Pojezierzami: Myśliborskim, Drawskim, Wałeckim oraz rzekami: Odrą, Parsętą, Drawą, Regą, Iną i M yślą stanowi urozmaicony i unikalny teren przyrodniczy.